Novela stavebního zákona

 

K 31. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela stavebního zákona.

 

Zákonem č. 225/2017 Sb., (v částce č. 82) se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Informační centrum ČKAIT připravuje vydání plného znění zákona č. 183/2016 Sb.

 

Znění novely stavebního zákona naleznete zde.