V aktuálním čísle 06-07/2017 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst tyto články:

 

Citlivá rekonstrukce Volmanovy vily

Reprezentativní funkcionalistická vila v Čelákovicích z třicátých let 20. století od Karla Janů a Jiřího Štursy byla v havarijním stavu. Její rekonstrukce získala Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2016.

 

Nová budova Lesů ČR v Dobré Vodě

Krajské ředitelství s. p. Lesy České republiky má u Českých Budějovic nové sídlo od dubna 2015. Jednou z nejkomplikovanějších částí stavby bylo vyřešení napojení nosných čepů slunolamu na střešní plášť.

 

Kolíkové spoje v dřevěných konstrukcích

Z experimentálních testů vyplývá, že u dřevěných konstrukcí má na chování konstrukcí vliv druh a uspořádání spojovacích prostředků ve spojích a poddajnost spojů v přípojích a stycích nosných prvků.

 

Jak se razí tunely pod zastropením

Při návrhu výstavby tunelu je vždy nutné zvážit geotechnické podmínky. Metoda výstavby tunelů kombinující metodu hloubení i ražení, obecně nazývá ražba pod zastropením, se v ČR nazývá želva.

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 8. srpna 2017.
Volmanova vila   Lesy CR   Kolikove spoje

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit