Kalendář událostí

čtvrtek, 14. září 2017
  • Přípravný seminář k autorizačním zkouškám

    08:30 - 13:00 

    Hlavní témata semináře: Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ...

    Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT