DVD Dopravní stavby 2017

 

Podmínky prodeje / převzetí


Členové ČKAIT s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, městské inženýrství a geotechnika obdrží DVD Dopravní stavby 2017 bezplatně (podobně jako obdrželi, v případě zájmu CD I. - XII. a DVD XV). DVD mohou převzít v příslušné regionální/oblastní kanceláři ČKAIT proti podpisu licenčních podmínek.

 

Prodejní cena pro ostatní členy ČKAIT a pro veřejnost

   Licence pro DVD Dopravní stavby 2017

Prodej v prvním roce pořízení 
Členové ČKAIT v jiných oborech a specializacích   1 ks    2 400 Kč 
Prodejní cena pro ostatní veřejnost   1 ks    3 600 Kč 
Prodej v dalším roce pořízení 
Členové ČKAIT, kteří zakoupili předcházející DVD  1 ks 960 Kč 
Ostat. veřejnost při zakoupení předcházejícího DVD  1 ks   1 260 Kč 
Cena je uvedena včetně DPH.

Podmínkou pro získání DVD je písemné potvrzení souhlasu s licenčními podmínkami, které se týkají nakládání s autorskými právy a daným softwarovým produktem.

 

Prodej

E-shop Informačního centra ČKAIT - www.ice-ckait.cz.

 

Po obdržení objednávky vystaví Informační centrum ČKAIT objednateli zálohovou fakturu a zašle spolu s licenčními podmínkami (smlouvou). Po provedení úhrady a vrácení potvrzené licenční smlouvy Informační centrum ČKAIT odesílá DVD spolu s daňovým dokladem.

 

Kontaktní adresa pro další informace, dotazy a návrhy

ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Ing. Dominika Hejduková, tel. 227 090 226


 

Více článků ...