Vzdělávání

Odborné exkurze pořádané IC ČKAIT

Odborné exkurze pořádané IC ČKAIT

 

Zajímavá místa z exkurzí naleznete nově ve fotogalerii.

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

Semináře a konference - ostatní

Výstavy a veletrhy pořádané v České republice

Výstavy a veletrhy pořádané v České republice

Vybrané veletrhy:

(s účastí Informačního centra ČKAIT a ČKAIT)