PDFTisk
Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod
Zobrazit v plné velikosti

Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod

Cena vč DPH: 445 Kč
Cena bez DPH: 386.96  Kč
  ks
Autor: Jan Šálek, Václav Tlapák
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT
Formát, počet stran: B 5 váz., str. 275

Publikace profesorů Jana Šálka a Václava Tlapáka je zaměřená na využití přírodních enviromentálních způsobů čištění znečištěných povrchových a odpadních vod a využívání tekutých odpadů. Je rozdělena do 35 kapitol, ve kterých je obsaženo 145 názorných obrázků a 64 tabulek.
Stěžejním úkolem publikace je seznámení odborné veřejnosti se základními způsoby uspořádání jednotlivých přírodních způsobů čištění. Publikace je určena pro investory zařízení na čištění odpadních vod, středoškolské a vysokoškolské posluchače příslušných odborných zaměření. V úvodu je stručný historický vývoj řešení problematiky, rozdělení přírodních způsobů čištění.
V dalších kapitolách jsou popsány na příklad přednosti a nevýhody přírodních způsobů čištění, umístění vegetační čistírny a její napojení na stokovou síť, mechanické čištění odpadních vod, čisticí procesy probíhající u přírodních způsobů čištění, význam vegetace v procesu čištění, materiály půdních filtrů a zemních hrází, vegetační kořenové čistírny, stabilizační nádrže, anaerobní biologické nádrže, dočišťovací biologické nádrže (rybníky), bioeliminátory, závlaha odpadními vodami, kalové a odpadové hospodářství, měrná a regulační zařízení, manipulační a provozní řády, vliv přírodních způsobů čištění odpadních vod na životní prostředí, provoz, monitoring a kontrola přírodních čistíren , příprava výstavby a výstavba přírodních způsobů čištění, využití přírodních způsobů čištění při řešení vodního hospodářství malých samostatně stojících obytných objektů, základní předpisy a normy, ekonomické aspekty přírodních způsobů čistění a hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny seznamem literatury, umožnující seznámení s řadou dalších podrobností a prohloubení znalostí v tomto oboru.
Závěrečná část bude věnována prezentaci firem.